Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ PIAGET & LIPMAN
Το πρόγραμμα ''Φιλοσοφία για Παιδιά'' ξεκίνησε με τον Μatthews Lipman όταν θέτει σε εφαρμογή τα ερυνητικά του προγράμματα, αναφορικά με την ανάπτυξη της παιδικής νοημοσύνης. Ουσιαστικά θα απαντήσει στον J.Piaget (1933), όταν εκείνος ισχυριζόταν ότι τα παιδιά πριν την ηλικία των 11,12 ετών είναι αδύνατον να μπορούν να διδάσκονται φιλοσοφία. Ο Lipman θα υποστηρίξει ότι η ικανότητα των παιδιών να σκέφτονται αφαιρετικά τα φέρνει πολύ πιό κοντά στη φιλοσοφία. Παράλληλα η φιλοσοφία βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις ''συλλογιστικές'' τους δεξιότητες. Ο Matthew Lipman αποκαλεί όλη αυτή τη προσπάθεια ως Que Pensar . Απο τα πρώτα ερευνητικά προγράμματα ''Φιλοσοφία για Παιδιά'' του Lipman έως και σήμερα έχουν δοκιμαστεί πολλές πειραματικές προσπάθειες με μεγάλη επιτυχία σε Αμερική και Ευρώπη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου